19. 12. 2018.Одржана седница одбора за прописе

Odbor za propiseНови Сад, 19. децембар - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 24. седници, размотрио је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, 23 предлога покрајинских скупштинских одлука, као и 65 амандмана које су покрајински писланици поднели на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину. Одбор је мишљења да је сваки од поднетих амандмана правно могућ, као и да су сви предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом АП војводине и правним системом и то: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Odbor za propiseПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране мобилизације критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања саркопеније на територији Јужнобачког и Сремског округа за 2019. годину, Odbor za propiseПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин, са елементима детаљне регулације, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама", Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. Одбор за прописе је на седници утврдио и пречишћени текст Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине.