11. 02. 2019.Информација са седница скупштинских одбора

Одбор за здравствоНови Сад, 11. фебруар - Уочи 28. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, заказане за среду, 13. фебруар, у покрајинском парламенту данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. На својој 13. седници, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Покрајинска скупштинска одлука предложена је у циљу обезбеђивања финансијских средстава за куповину неопходне медицинске опреме намењене здравстевним центрима на територији АП Војводине, путем задуживања.

Одбор је на седници донмео и Годишњи програм рада Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци за 2019. годину. Одбор ће између осталог, наставити да разматра предлоге одлука и општих аката којима се уређују питања од покрајинског значаја, као и извештаје и информације у области делокруга рада Одбора. Планирано је и одржавање седница ван седишта Одбора у циљу бољег упознавања са стањем на терену, ближе сарадње са сродним органима, институцијама  и установама и давања пуног доприноса у складу са надлежностима и делокругом рада овог ресорног скупштинског радног тела.            

Одбор за урбанизамНа својој 19. седници, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, размотрио је и усвојио четири предлога покрајинских скупштинских одлука о доношењу просторних планова за подручја посебне намене на територији АП Војводине и то: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Русанда“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано Копово“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“, са елементима детаљне регулације, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка Гора“. Одбор је донео Годишњи програм рада Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине за 2019. годину. Програмом је обухваћено разматрање предлога програма, одлука и општих аката и других питања из области урбанизма, просторног планирања и стамбено-комуналних делатности, уређивања и коришћења грађевинског земљишта, заштите и унапређивања животне средине и одрживог развоја, очувања, мониторинга и развоја природом и радом створених природних вредности и добара, спречавања и отклањања загађивања природних ресурса и разматрање питања из сродних области. Одбор за урбанизамОдбор ће бити активан и у раду на терену, путем одржавања седница ван седишта Одбора, учешћем у различитим активностима у сарадњи са сродним органима и невладиним сектором, као и предлагањем позитивних решења и иницијатива за решавање различитих проблема у областима за које Одбор има надлежности. 

На својој 11. седници, Одбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине разматрао је и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина.

Првом предложеном одлуком, за чије спровођење је планиран укупан износ од 47 милиона динара, на целовит начин се одређује додела буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина и развој мултикултурализма и толеранције, као и за афирмативне мере за поправљање положаја лица која припадају ромској националној мањини.

За спровођење предложене одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете, у покрајинском буџету за 2019. годину, планиран је износ од 60,1 милион динара. 

Одбор за националну равноправностУ наставку седнице, Одбор се упознао са четири информације у области образовања, и то са Информацијом о упису ученика у први разред основне школе у Аутономној покрајини Војводини у школској 2018/2019. години са закључцима, Информацијом о упису ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине у школску 2018/2019. годину са закључцима,Информацијом о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2018/2019. години са закључцима, као и са Информацијом о обухвату деце обавезним припремним предшколским програмом, са освртом на инклузивно васпитање и образовање у школској 2018/2019. години.На седници је донет и Годишњи план рада Одбора за 2019. годину.

На својој 15. седници, Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“.

Одбор за образовање, науку и културуОснивач и једини члан друштва је Аутономна покрајина Војводина, као власник 100 одсто удела у укупном капиталу Друштва. „Научно-технолошки парк Нови Сад“ д.о.о. има за циљ да омогући истраживачима у научноистраживачким институцијама да резултате својих истраживања преточе у производе, услуге, процесе или софтвер који ће наћи своје место на тржишту. Поред тога, треба да омогући већу видљивост факултета у међународном и домаћем привредном и истраживачком окружењу, као и да помогне предузетницима који започињу нови бизнис у области високих технологија. Hаучно-технолошки парк Нови Сад требало би да омогући већем броју најбољих студената да након завршетка својих студија нађу посао у домену истраживања и развоја у Новом Саду. У оквиру Hаучно-технолошког парка Нови Сад биће организована и мрежа институција која треба да омогуће трансфер технологија и знања из истраживачког окружења у привредну делатност.

Одбор је у наставку седнице донео Годишњи програма рада Одбора за 2019.годину и усвојио следеће информације: Информацију о упису ученика у први разред основне школе у Аутономној покрајини Војводини у школској 2018/2019. години са закључцима, Информацију о упису ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине у школску 2018/2019. годину са закључцима, Информацију о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2018/2019. години са закључцима и Информацију о обухвату деце обавезним припремним предшколским програмом, са освртом на инклузивно васпитање и образовање у школској 2018/2019. години.Одбор за образовање, науку и културу