24. 05. 2019.Информација са седница скупштинских одбора

Odbori Skupštine AP VojvodineНови Сад, 24. мај – Уочи 30. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, заказане за 28. мај, данас су у покрајинском парламенту одржане седнице четири скупштинска одбора.

Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 28. седницу. Одбор је разматрао и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине. 

Одбор предлаже Скупштини да размотри навдени предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине.     

Odbori Skupštine AP Vojvodine

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи.

Разлози за доношење поменуте покрајинске скупштинске одлуке садржани су у потреби прецизирања, односно допуне послова који су у делокругу рада Покрајинског секретаријата за финансије и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Одбор прдлаже Скупштини да размотри предлог и да донесе покрајинску скупштинаску одлуку.  

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 15. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства. Одбор је након разматрања усвојио поменути предлог и предлаже Скупштини да га размотри и да донесе поменуту покрајинску скупштинску одлуку.

Odbori Skupštine AP Vojvodine

Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој 17. седници, утврдио предлоге одлука о разрешењу чланова Савета дванест факултета Универзитета у Новом Саду. У питању су: Филозофски факултет у Новом Саду, Пољопривредни факултет у Новом Саду, Правни факултет у Новом Саду, Технолошки факултет у Новом Саду, затим, Економски факултет у Суботици, Факултет техничких наука у Новом Саду,

Академија уметности у Новом Саду, Природно-математички факултет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењањину, Грађевински факултет у Суботици, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Педагошки факултет у Сомбору. Одбор је такође на данашњој седници утврдио и предлоге одлука о именовању чланова Савета наведених факултета.

Odbori Skupštine AP VojvodineНакон утврђивања предлога, Одбор за образовање и науку предлаже Скупштини да предложени дневни ред наредне седнице Скупштине прошири тачкама о разрешењу и именовању чланова Савета факултета Универзитета у Новом Саду.