05. 06. 2019.Članice Izvršnog odbora Ženske parlamentarne mreže održale radni sastanak sa koordinatorkama ženskih odborničkih mreža

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 5. jun - Koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine Mia Strajin i članice Izvršnog odbora Mreže Lenka Erdelj, mr Maja Sedlarević i Nada Milanović, održale su danas u pokrajinskom parlamentu, radni sastanak sa koordintorkama ženskih odborničkih mreža u skupštinama opština i gradova sa teritorije AP Vojvodine. 

Na sastanku su predstavljena iskustva u dosadašnjem radu, kao i aktuelni problemi i potrebe ženskih mreža na lokalu sa ciljem da se sagledaju mogućnosti za njihovo prevazilaženje. Neke od najznačajnijih aktivnosti u radu odborničkih mreža odnosile su se na suorganizaciju ili učešće u akcijama posvećenim zdravlju žena, značaju zdravstvenih pregleda, tematskim i edukativnim skupovima o ekonomskom osnaživanju žena, prekvalifikacijama i dokvalifikacijama, o nasilju u porodici i nasilju nad ženama, o radu sa osetljivim grupama, mogućnostima udruživanja ženskih udruženja i podsticajnim merama za zapošljavanje. 

Naglašeno je da uloga odborničkih mreža ne sme biti posmatrana samo kao humanitarna kao što je to često slučaj u praksi, već uvođenje ženskog glasa u procese kreiranja i donošenja odluka mora postati prioritet i stalna praksa, poručeno je na sastanku.

Ženska parlamentarna mrežaIzmeđu ostalog, u radu odborničkih mreža, navedeni su problemi u vidu nedovoljnog iskustva, izostanku logističke podrške, problemi u javnom nastupu, internoj i eksternoj komunikaciji sa drugim organima, organizacijama i mehanizmima rodne ravnopravnosti.  

U tom smislu, članice Izvršnog odbora Ženske parlamentarne mreže pružile su podršku koleginicama iz lokalnih samouprava i predstavile im neke od primera dobre prakse, naglašavajući da je za efikasniji rad ženskih mreža ključno njihovo zajedničko delovanje, edukacija, saradnja sa srodnim mehanizmima na svim nivoima, stalna razmena informacija i aktivno uključivanje u procese donošenja odluka. 

U promociji i zaštiti prava žena, odbornice moraju uzeti aktivno učešće u radu ženskih odborničkih mreža i moraju zajednički raditi na rešavanju aktuelnih problema. Neophodno je da ženske odborničke mreže preduzimaju inicijative kod opštinskih vlasti kako bi opštine na njihovu inicijativu osmislile dobre programe za podršku ženama i unapređenje rodne ravnopravnosti, koji bi se finansirali iz lokalnih budžeta.

Ženska parlamentarna mrežaPredstavnice ženskih odborničkih mreža izrazile su zadovoljstvo današnjim sastankom, razmenom isksutava i prenošenjem ideja i primera dobre prakse, ocenjujući da je to dobar način da se pomogne u podizanju efikasnosti rada mreža na lokalu. U tom smislu, dogovoren je nastavak ovakvih i sličnih aktivnosti.