11. 06. 2019.Одржана седница Одбора за безбедност Скупштине АПВ

Нови Сад, 09. јун – Чланови Одбора за бедзбедност Скупштине АП Војводине одржали су данас седницу на којој су разматрали могуће мере којима би се указало на важност заштите жена и деце од породичног насиља.

Заменица покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић, која је присуствовала седници одбора, истакла је да је стопа породичног насиља, посебно оног са смртним исходом повећана у односу на 2018. годину, те да је током прошле године на територији АПВ било осам смртних случајева које су жртве породичног насиља, а да се у току привих пет месеци 2019. догодило чак шест убистава. Она је нагласила да је Закон о спречавању насиља у породици побољшао сарадњу институција, али да се још много мора радити у подизању свести грађана о овим појавама јер, како је навела, породично насиље није приватна ствар него друштвени проблем.

Чланови Одбора за безбедност сагласили су се да је за спречавање насиља у породици неопходно даље јачање институција и подизање свести јавности о неопходности пријављивања насиља, како од стране жртава тако и од стране трећих лица.

Одбор је донео и закључак којим се поред подизања свести јавности указује и на неопходност едукација и спровођење пројеката који треба да унапреде одговор друштва на породично насиље, као и на заштиту жртава. Такође, указано је на неопходност сарадње институција како би се насиље препознало, правовремено реаговало и како би се поштовале процедуре у поступању у складу са надлежностима.

„Неопходно је радити на умрежавању, повезивању и јачању свих расположивих капацитета и постојећих актера у борби против породичног насиља. Иницирати у локалним самоуправама потписивање протокола о сараднји између центара за социјални рад са локалном самоуправом, Полицијом, Тужилаштвом, здравственим установама, као и са школама и другим институцијама и организацијама о обједињеном и умреженом приступу за решавање насиља у породици“, наводи се у Закључку.