10. 10. 2019.Женска парламентарна мрежа у Оџацима на округлом столу о положају жена

Mia StrajinНови Сад/Оџаци, 10. октобар - Први у низу округлих столова посвећених унапређењу положаја жена и њиховом економском оснаживању одржан је данас у општини Оџаци у организацији Женске парлментарне мреже Скупштине АП Војводине и Женске одборничке мреже Скупштине општине Оџаци.

Поштујући водеће принципе свог рада, а то су подршка и сарадња са механизмима родне равноправности, Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине је у сарадњи са женским одборничким мрежама у Војводини, започела низ од седам округлих столова у циљу пружања подршке локалним самоуправама и општинама на унапређењу положаја жена и њиховом економском оснаживању. Акценат је стављен и на подршку стварању системских предуслова за спровођење политика једнаких могућности. 

У оквиру централне теме, на првом округлом столу у Оџацима представљени су примери добре праксе, било је речи о положају и улози жена као лидерки и жена у политици, о односу медија према женама, затим о положају жена на тржишту рада, као и о женском предузетништву, економском оснаживању жена у руралним подручјима и о развоју туризма у погледу економског оснаживања жена.

„Од 45 општина у Војводини имамо само три општине на чијем челу се налазе жене, а једна од тих општина су и Оџаци где данас одржавамо први у низу округлих столова. Намера нам је да кроз те округле столове пружимо подршку женама на локалу, да им пренесемо искуства, примере добре праксе и да их мотивишемо да се у што већем броју изборе за што више места у политици, за позиције на којима се доносе важне одлуке и да им помогнемо у удруживању и економском оснаживању“, казала је између осталог у свом обраћању Миа Страјин, координаторка Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине. 

Snežana SedlarПотпредседница Скупштине АП Војводине Снежана Седлар говорила је на округлом столу о активним мерама запошљавања у покрајини и том приликом представила статистичке податке који говоре у прилог чињеницама да је у претходном периоду у АП Војводини много урађено на подизању стопе запослености што се односи и на пораст запослености жена.

Она је нагласила да су у оквиру активности Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Покрајинског завода за равноправност полова, Града Новог Сада, Покрајинске филијале Националне службе за запошљавање, реализовани бројни конкурси на којима су додељена значајна средства за запошљавање. Спроведене су и бројне мере подршке како у подизању стопе запослености тако и у погледу економског оснаживања жена, писања пројеката, бизнис планова, обука за започињање бизниса, унапређење ефиканости, конкурсних додела средстава за самозапошљавање, промоцију и набавку опреме. 

„Поред Београда, Војводина има најмању незапоосленост жена. Према статистичким подацима из јуна месеца ове године, 9,8 посто износи стопа незапослености у Војводини што нам показује да је незапосленост према званичним подацима смањена. Евидентно је и то да је за 6,1 посто смањена незапосленост у односу на исти период лане, а у истом периоду забележено је и више запослених жена“, казала је Снежана Седлар у Оџацима на округлом столу о унапређењу положаја жена. 

„Покрајинска влада је у сарадњи са другим сродним механизмима низом активних мера и другим активностима, међу којима су најзначајнији били јавни конкурси, утицала на подстицање запошљавања, као и на подршку унапређењу женског предузетништва. Посматрано на локалу, један од насветлијих примера у погледу подизања стопе запослености и економском јачању жена и предузетница је Град Нови Сад који издваја 160 милиона динара за активне мере запошљавање и 10 милиона за самозапошљавање жена“, истакла је Снежана Седлар и оцениа да је то позитиван пример који би требало да следе све општине у складу са својим могућностима.

Ženska parlamentarna mreža„Драго нам је што је Покрајина у нама препознала партнера да разменимо искуства, примере добре праксе и да подржимо наше жене у напорима да економски ојачају“, казала је Огњена Субин, координаторка Женске одборничке мреже у Скупштини општине Оџаци.

На првом округлм столу у Оџацима говорио је и Александар Софић, директор Регионалне развојне агенције Бачка који је представио „Старт ап“ програме те агенције намењене женском предузетништву и економском оснаживању жена. Он је том приликом нагласио да су ове године сва расположива средства од којих је део био бесповратан подељена, будући да је владало велико интересовање жена предузетница.

Примере добре праксе у институционалној подршци економском оснаживању жена и развоју туризма представила је и Јована Перошевић из Туристичке организације Војводине, док је Драгана Стевић, координаторка Женске одборничке мреже у Скупштини оптине Стара Пазова говорила о активностима те општине у погледу економског оснаживања жена кроз развој туризма. 

Након конструктивне дискусије, изношења предлога и идеја за унапређење положаја жена и њиховог економског оснаживања, на округлом столу једногласно су донети следећи закључци:

•Предлаже се одборницама у локалним самоуправама да се активно залажу за унапређење рада женских одборничких мрежа и да заговарају доношење програма економског оснаживања жена у својим локалним самоуправама;

•Апелује се на представнике локалних власти да својим ангажовањем утичу на доношење, промоцију и спровођење програма економског оснаживања жена;

•Апелује се на одборнице и на женске одборничке мреже да приликом креирања буџета обезбеде примену родне анализе и родно одговорно буџетирање , као један од кључних аналитичких алата којим се у јавним политикама унапређује равноправност полова и ствара друштво једнаких могућности;

•Апелује се на представнике локалних власти, одборнице и женске одборничке мреже да успоставе активну сарадњу са свим актерима на тржишту како би се спроводили програми економског оснаживања жена, уз успостављање што боље сарадње са надлежним локалним институцијама, покрајинским секретаријатима, надлежним покрајинским фондовима, развојним агенцијама и покрајинским и локалним механизмима за родну равноправност;

•Предлаже се одборницама и одборницима локалних самоуправа и члановима општинских већа да се активно залажу за унапређење положаја жена у својим лакним самоуправама;

•Неопходно је медијски промовисати проблеме родне равноправности са циљем борбе против родних стереотипа, јавно заговарати доношење и спровођење програма унапређења положаја жена као и подстицања активне улоге медија у промовисању родне равноправности.

Након Оџака, округли столови посвећени унапређењу положаја жена и њиховом економском оснаживању биће одржани и у Вршцу, Кикинди, Бечеју, Суботици, Житишту и у Шиду.