07. 11. 2019.Женска парламентарна мрежа у Суботици о положају жена на тржишту рада

Ženska parlamentarna mrežaНови Сад/Суботица, 7. новембар - „Жене на тржишту рада“, била је тема четрвтог у низу округлих столова које Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине организује у седам војвођанских локалних самоуправа, са циљем да се путем активне дискусије, размене искустава, предлога и идеја, пружи инститиционална подршка унапређењу положаја жена.

Округли сто у Суботици окупио је покрајинске посланице, чланице Женске парламентарне мреже, одборнице и чланице женских одборничких мрежа из Суботице, Бачке Тополе, Малог Иђоша, Сенте, Сомбора и других локалних самоуправа, као и представнице државних органа и организација које у својим активностима имају и мере за подршку запошљавању.

На округлом столу су сагледане могућности унапређења економског оснаживању жена и њиховог положаја на тржишту рада. Представљени су примери добре праксе у институционалној подршци економском оснаживању жена, актуелно стање на подручју Севернобачког округа као и програми и активности Националне службе за запошљавање. Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине је и овом приликом исказала спремност да пружи сваку врсту помоћи и подршке колегиницама у локалним самоуправама, указујући на значај заједничког рада, сарадње и међусобне подршке.    О свему наведеном говориле су чланице Женске парламентарне мреже, представнице локалне самоуправе, женских одборничких мрежа, Националне службе за запошљавање и Регионалне привредне коморе Севернобачког округа.

Ženska parlamentarna mrežaОтварајући четврти по реду округли сто, покрајинска посланица и чланица Женска парламентарне мреже Скупштине АП Војводине Јасмина Стевановић нагласила је да само путем заједничког рада може да се унапреди положај жена у нашем друштву, јер је неопходно да сви они који су на позицијама доносилаца одлука кроз сарадњу и заједнички рад пруже подршку без које није могуће радити на унапређењу и промоцији политика родне равноправности нити градити равноправно друштво.

„Kада говоримо о положају жена на тржишту рада треба истаћи да је „повећана равноправност жена и мушкараца применом политика једнаких могућности” један од општих циљева утврђен Националном стратегијом за родну равноправност. Полазећи од наведеног, као посебан циљ наводи се „побољшан економски положај жена и статус жена на тржишту рада. За реализацију овог циља предвиђен је низ мера. Оне које се односе на тржиште рада и радноправну заштиту, као што су укључивање у радно законодавство одредби које ће додатно обезбедити родну равноправност запослених и усаглашавање закона са међународним конвенцијама, активно спречавање дискриминације жена на раду и омогућавање равноправног остваривања свих права у вези са запошљавањем и радом, као и мере које се односе на област стварања услова за максимално искоришћавање економског потенцијала, креативности и предузетништва жена и мере у области приступа коришћењу модерних знања и вештина“, казала је Јасмина Стевановић.

Ženska parlamentarna mrežaПокрајинска посланица и чланица Мреже Нада Мандић нагласила је да економско оснаживање жена има огроман потенцијал за унапређење положаја жена у друштву и да је зато потребно заједнички радити на подстицању запошљавања жена и на развоју женског предузетништва, посебно код старијих жена и припадница рањивих група.

„Данас овде у Суботици расправљамо о једној од најважнијих тема када се прича о унапређењу положаја жена у нашем друштву. Мислим да је важно да сви заједно изађемо са данашњег догађаја са осећајем да смо свесни значаја и економског оснаживања жена и заједничке сарадње и да континуирано улажемо напоре и радимо на стварању нераскидивих веза, како би смо утицале на доношење добрих прописа и створиле услове за унапређење положаја жена у нашим срединама. Афирмација женског предузетништва путем давања бесповратних средстава за започињање пословања, наменских кредита и дугих подстицајних средстава и субвенција јесте начин да се приступи променама и да се заступа равноправност полова као фактор битан за демократске односе у друштву и за коришћење женских потенцијала у развојној политици“, поручила је Нада Мандић. Подршку економском оснаживању жена су у конструктивној дискусији на округлом столу дале и покрајинске посланице и чланице Мреже, Станка Михајлов, Драгана Ђурић-Булатовић и Лаура Рајновић Еветовић.

Ženska parlamentarna mrežaУ име Женске одборничке мреже Скупштине Града Суботице, присутнима се на округлом столу обратила Сергеја Илић, координаторка те мреже. Мр Биљана Штављанин, в.д. директорa Регионалне привредне коморе Севернобачког управног округа говорила је о активностима Коморе у погледу економског оснаживања жена на тржишту. Поред логистичке и саветодавне подршке женама предузетницама, у плану је и отварање предузетничког кампа како би се боље сагледале потребе предузетница и предузетника, као и отварање такозваних бизнис инфо центара који ће бити формирани при локалним самоуправама. Важну улогу у активностима Регионалне привредне коморе Севернобачког управног округа има Секција за женско предузетништво која је покренута са намером оснаживања жена у вођењу сопственог бизниса, речено је на скупу.

Ženska parlamentarna mrežaВерица Вујадиновић, директорка суботичке филијале Националне служба за запошљавање представила је актуелно стање на тржишту рада, програме и активности Националне службе за запошљавање у области женског предузетништва. Према статистици, на подручју Северобачког округа жене и мушкарци једнако учествују у броју запослених, јер једну половину од укупног броја запослених чине жене, а другу мушкарци. 

Национална служба има низ мера подршке запошљавању кроз нефинансијске мере које обухватају помоћ женама које активно траже посао и примећено је да се свест жена мења, те оне све више преузимају иницијативу за покретањем сопственог посла кроз производњу традиционалних производа, старе занате, понуду у оквиру сеоског туризма или путем отварања козметичких и фризерских салона, чему је претходила бесплатна обука, што је све чешћи случај. Национална служба организује сајмове запошљавања, даје субвенције за самозапошљавање жена и оснива клубове за тражење посла. Према подацима Националне службе, жене се са око 40 година старости, када су се већ оствариле као мајке, више оснажују да траже или започну посао, наведено је на округлом столу. 

Ženska parlamentarna mrežaПриликом представљања примера добре праксе речено је да је у Суботици приметно да је свест људи када су у питању потребе жена у погледу запошљавања и услова рада, значајно порасла на шта је утицао и долазак једног броја одговорних великих компанија које су одлучиле да послују у том граду и његовој околини. Такође, међу 15 жена које су добитнице награде као лидерке у предузетништву у Србији налази се и једна успешна жена из Суботице која је и дуги низ година председница Удружења за целебралну парализу у Суботици

На данашњем округлом столу у Суботици, као пример добре праксе, представљен је и рад Комисије за економско оснаживање жена општине Житиште, на чију иницијативу од 2016. године општина годишње издваја око два милиона динара за бесповратну финансијску помоћ женема за самозапошљавање и женско предузетништво. Захваљујући тој приоритетној мери општина постиже изузетне резултате у погледу подизања квалитета живота жена.  

Полазећи од свега неведеног, у намери да допринесу бољитку у погледу јачања подршке економском оснаживању жена, учеснице округлог стола су у виду закључака дале и одговарајуће сугестије. Између осталог, предложено је одборницама локалних самоуправа да се активно залажу за унапређење рада женских одборничких мрежа и да заговарају доношење програма економског оснаживања жена у својим локалним самоуправама. Да уколико то још нису учиниле, образују посебна тела за економско оснаживање жена и да својим ангажовањем утичу на доношење, промоцију и спровођење програма економског оснаживања жена. 

Ženska parlamentarna mrežaАпеловано је да се у што већем обиму креирају подстицајни програми за предузетнице, власнице малих предузећа и радно неактивне жене и да се приликом креирања буџета обезбеди примена родне анализе и родно одговорно буџетирање. Такође, указано је и на потребу свеобухватне и међусобне сарадње међу механизмима родне равноправности и на неопходност медијске промоције унапређења положаја жена.