25. 11. 2019.У Скупштини Војводине одржано предавање о примени Закона о заштити података о личности

Seminar o Skupštini VojvodineНови Сад, 25. новембар - Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић, заједно са помоћником генералног секретара Службе повереника у Сектору за надзор Златком Петровићем, одржао је данас у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, предавање о примени новог Закона о заштити података о личности. 

Предавање је одржано са циљем да руководиоци и запослени у Служби Скупштине, покрајинским секретаријатима и органима покрајиинске управе, надограде постојећа и стекну нова знања о праву на заштиту података о личности и да се кроз разговор са представницима Службе повереника посебно упознају са новинама које је донео Закон о заштити података о личности са освртом на примену тог закона у Покрајинским органима. 

Seminar o Skupštini Vojvodine

Кроз презентацију Закона, интерактиван дијалог, стручна тумачења, питања и одоговре, акценат је стављен на заштиту података o личности у органима државне управе, односно поступање приликом обраде и заштите података о личности у Служби Скупштини АП Војводине, покрајинским секретаријатима и другим органима АП Војводине који у оквиру своје надлежности утврђене прописима, обрађују податке функционера (изабраних, именованих, постављених лица), запослених лица, као и других лица,

затим, на токове ових података, на мере заштите, на усклађивање и доношење неопходних интерних аката и об

разаца, збирке података и евиденције о збиркама података, као и на друга релевантна питања која су од значаја за правилан рад и поступање органа АП Војводине.     

Нови Закон о заштити података о личности почео је да се примењује 21. августа 2019. године и донео је низ обавеза за руковаоце и обрађиваче података, њиме су уведена нова права физичких лица и прописане су оштре казне за непоштовање одредби Закона. 

Seminar o Skupštini Vojvodine

Циљ овог закона који је да у вези са обрадом података о личности, сваком физичком лицу обезбеди остваривање и заштиту права на приватност и осталих права и слобода.