18. 12. 2019.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za poljoprivreduНови Сад, 18. децембар – Уочи 35. седнице Скупштине АП Војводине заказане за петак, 20. децембар, У Скупштини АП Војводине данас су заседала три скупштинска одбора.

Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 32. седницу на којој је разматрао и усвојио предлоге више покрајинских скупштинских одлука у вези са доношењем годишњих планова у области пољопривреде, водопривреде и шумарства на подручју АП Војводине. У питању су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.

Odbor za poljoprivreduПрограмима су обухваћене постојеће као и нове мере подршке даљем развоју и унапређењу домаће пољопривреде и сродних делатности. Средства која су планирана за реализацију програма у наредној години у већини случајева су нешто већа него што је то било ове године, а део мера подршке је унапређен и усклађен према потребама пољопривреде и иде у сусрет младим носиоцима пољопривредних газдинстава и женама пољопривредницама, речено је на седници Одбора. У закључку са седнице, Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 12. седницу на којој је разматрао и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Установе „Музеј 20 21“. Полазећи од тога да је град Нови Сад проглашен за Европску престоницу културе 2021. године и да је анализом постојећег стања, утврђен недостатак изложебених простора у граду, указала се потреба за оснивањем нове музејске институције „Музеј 20 21“, речено је у образложењу предлога на седници Одбора.Odbor za informisanje Музеј ће бити смештен у објектима зграде у којој је било седиште Радио телевизије Војводине. Након реконструкције и прилагођавања овог простора, нова музејска установа ће се бавити истраживањем, прикупљањем, сређивањем, чувањем, систематизовањем, евидентирањем и стручном обрадом и презентацијом покретних културних добара која сведоче о историји приватног живота на територији Аутономне покрајине Војводине у 20. И 21. веку, речено је на седници.   

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 17. седницу на којој је размотрио и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Odbor za zadravstvo, demografiju i društvenu brigu o deciПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неурорехбилитације пацијената с последицама обољења и повреда централног нервног система у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о посебном Програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. 

Већина наведених програма у области јавног здравља на територији АП Војводине показала је добар ефекат у претходној години и због тога је и за наредну годину предложен наставак истих програма, а уведено је и неколико нових, речено је у образложењу на седници. 

Одбор је размотрио и усвојио и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење  и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о отпису дуга насталог у оквиру Програма збрињавања избеглих, програнаних и расељених лица у периоду од 2007. до 2017. године. У свом мишљењу, Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе предложене покрајинске скупштинске одлуке.