19. 12. 2019.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 19. децембар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 29. седницу. Одбор је разматрао и усвојио двадесет предлога покрајинских скупштинских одлука које је Одбору доставила Покрајинска влада. На почетку седнице, Одбор је разматрао и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, након чега је предложио Скупштини да размотри предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Oбим предложеног буџета за наредну годину утврђен је у износу од 77,3 милијарде динара. Као и у претходне три године, опредељеним буџетом одржаће висок ниво капиталних расхода. Код капиталних улагања приоритет је завршетак започетих пројеката и припрема пројектне документације за нови инвестициони циклус, наведено је у образложењу предложеног буџета. Најзначајнија нова улагања у 2020. години биће изградња објекта Каменица 3 са такозваним пет - центром и почетак реализације пројеката изградње и опремања аутоматизованог система одбране од града на подручју Радарског центра Фрушка гора. У новом буџетском циклусу одржаће се и висок ниво унапређења здравственог система, наставиће се интензивно улагање у социјалну заштиту, као и у инфраструктуру и опремање образовних установа.

Odbor za budžet i finansijeКада је у питању доминантна привредна грана у Покрајини а то је пољопривреда, најављен је наставак подстицаја у свим областима аграра, као и субвенционисање привредних субјеката преко повољних конкурса Развојне агенције Војводине. Даље, предвиђено је и повећање средстава за водопривредни систем, односно интензивније улагање у изградњу нових фабрика воде и пречистача отпадних вода. Већи износ средстава предвиђен је и за суфинансирање пројеката од националног значаја у области културе, а обезбеђено је и додатно улагање у спорт и заштиту животне средине.

Од започетих пројеката, између осталог, биће настављена адаптација Гиманзије „Исидора Секулић“ у Новом Саду, реконструкција и изградња комплекса „Хетерленди“, опремање Научно-технолошког парка, адаптација Народног позоришта у Суботици, као и наставак реализације других приоритета у Покрајини, речено је на седници Одбора за буџет и финансије.

У наставку седнице, Одбор је размотрио и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину,Odbor za budžet i finansije Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму неурорехабилитације пацијената с последицама обољења и повреда централног нервног система у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута један б реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)–Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда–Гранични прелаз са Румунијом (Наково), Предлог покрајинске скупштинске одлуке о статусној промени Универзитета у Новом Саду, Учитељског факултета на Мађарском наставном језику у Суботици, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Установе „Музеј 20 21“.