18. 02. 2020.Одржана седница Одбора за националну равноправност

Одбор за националну равноправностНови Сад, 18. фебруар - Одбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је своју 15. седницу на којој је размотрио и једногласно прихватио Информацију о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2019/2020. години са закључцима Покрајинске владе. Одбор је мишљења да је Информација добро и свеобухватно сачињена са циљем да се сагледају проблематика, могућности, потребе и тенденције уписа у домове ученика у АП Војводини.  

У наведеној школској години, за смештај у домове ученика средњих школа у АП Војводини конкурисало је 2.992 ученика, а примљено је 2.616. Већина примљених ђака у домове потиче из сеоских средина и поред смештаја, они користе и услуге исхране. Када је реч о домовима ученика за децу са сметњама у развоју, на 210 слободних места, конкурисало је 176 ђака и сви који су конкурисали примљени су. 

Одбор за националну равноправностКао и ранијих година, у наведеној информацији је констатовано да је за далекосежно решење питања подизања квалитета ученичког стандарда на подручју АП Војводине неопходно проширити капацитете постојећих домова и социјално образовних установа. У том погледу, ресорни покрајински секретаријат је за наредни период предвидео одговарајуће мере у циљу обезбеђивања услова за наставак активности на проширењу смештајних капацитета у ученичким домовима.