27. 04. 2020.Одржана седница Одборa за административна и мандатна питања Скупштине АПВ

Нови Сад, 27. април - Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине  је  24. априла 2020.  године одржао 80. седницу Одбора,  на којој  је у вези са Закључком Покрајинске владе о потреби привремене обуставе извршења буџета  АП  Војводине  због очекиваног смањења  прихода као последице кризе изазване заразном болешћу COVID - 19   и Упутства Покрајинског секратара за финанасије, разматрао и  утврдио Предлог ребаланса буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

По добијању позитивног мишљења Покрајинског секретаријата за финанасије који није имао примедби на предлог текста, чланови Одбора су у наставку  на одржаној 81. седници утврдили  Ребаланс буџета Скупштине Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину,  који чини саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу  буџета  Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.