06. 05. 2020.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za propiseНови Сад, 6. мај – Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 36. седницу. Одбор је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, разматрао више предлога покрајинских скупштинских одлука које ће се наћи у предлогу дневног реда на наредној седници покрајинске Скупштине.  

На почетку седнице, Одбор је утврдио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине и доставио је Скупштини на разматрање и доношење. 

У наставку седнице, размотрени су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине војводине за 2020. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Након разматрања, Одбор је мишљења да су наведени предлози покрајинских скупштинских одлука у сагласности са покрајинским Статутом и правним системом земље.

Odbor za propiseОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 31. седницу. Одбор је из свог домена рада, размотрио и усвојио шест предлога покрајинских скупштинских одлука. Као најважнију тачку, Одбор је размотрио и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину предвиђа износ ребалансираног буџета у висини од 73,6 милијарди динара, што је за 4,2 милијарде мање у односу на актуелни буџет.

Због околности изазваних заразном болешћу ковид 19, Покрајинска влада је 7. априла ове године утврдила мере привремене обуставе извршења буџета. У складу са законским одредбама, у предвиђеном року је предложен и ребаланс буџета са планом расхода усклађеним са околностима које су довеле до ревидирања прихода Покрајине на нижем нивоу.

Највеће смањење предложено је из уступљених пореских прихода, и то у износу од 3,5 милијарди динара. Предвиђено је да се тај новац прелије као олакшица или одлагање плаћања обавеза привредним и другим субјектима који у овом периоду трпе штетне последице кризе. Тиме покрајински буџет учествује у економској политици Владе Републике Србије.

Даље, донације, трансфери и помоћ смањени су за 577,3 милиона динара, а у овој групи је најзначајније смањење трансферних средстава из буџета Републике Србије. Ребаласом буџета нису умањивани расходи за здравство и задржан је континуитет у реализацији мера демографске политике. Уз рационализацију текућих расхода и редефинисање приоритета, ребалансом је обезбеђено финансирање најважнијих инвестиционих улагања, као што су противградна заштита, Каменица 3, пречистачи отпадних вода у Малом Иђошу и Бачкој Тополи и други инвестициони пројекти.

Odbor za propiseУ циљу усклађивања са ребалансом, размортрено је и усвојено пет предлога покрајинских скупштинских одлука у области пољопривреде, водопривреде и шумарства. и то:  

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.