07. 05. 2020.Одржана 38. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 7. мај – Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 38. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Износ ребалансираног буџета је 73,6 милијарди динара, што је за 4,2 милијарде мање у односу на првобитно утврђен буџет.

На седници је наведено да је због околности изазваних заразном болешћу ковид 19, Покрајинска влада најпре утврдила мере привремене обуставе извршења буџета, након чега је у законски предвиђеном року, предложила ребаланс буџета са планом расхода усклађеним са околностима које су довеле до ревидирања прихода Покрајине на нижем нивоу.

У структури ребалансираног буџета, највеће смањење проистиче из уступљених пореских прихода, и то у износу од 3,5 милијарди динара. Предвиђено је да се тај новац прелије као олакшица или одлагање плаћања обавеза привредним и другим субјектима који у овом периоду трпе штетне последице кризе. Тиме покрајински буџет учествује у економској политици Владе Републике Србије, наведено је на седници.

Sednica Skupštine VojvodineДаље, донације, трансфери и помоћ смањени су за 577,3 милиона динара, а у овој групи је најзначајније смањење трансферних средстава из буџета Републике Србије. Ребаласом буџета нису умањивани расходи за здравство и задржан је континуитет у реализацији мера демографске политике. Уз рационализацију текућих расхода и редефинисање приоритета, ребалансом је обезбеђено финансирање најважнијих инвестиционих улагања, као што су противградна заштита, Каменица 3, пречистачи отпадних вода у Малом Иђошу и Бачкој Тополи и други инвестициони пројекти.

У циљу усклађивања са ребалансом, донете су и одговарајуће одлуке у вези са изменама у постојећим годишњим прогрмима, плановима и мерама подршке у области пољопривреде, водопривреде и шумарства. У том смислу, Скупштина је донела: Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, 

Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, 

Sednica Skupštine VojvodineПокрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, 

Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и 

Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. 

У циљу подизања здравствено безбедносних услова за несметано спровођење предстојећих изборних радњи у условима појачаних мера заштите од епидемије, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.