31. 07. 2020.Одржана прва седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine Vojvodine

Нови Сад, 31. јул – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју прву седницу у новом скупштинском сазиву. Сагласно члану 9. став 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и члану 5. Пословника о раду Скупштине, на првој седници потврђени су мандати свих 120 посланика изабраних у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, на изборима одржаним  21. јуна и 01. јула 2020. године и образоване су посланичке групе.

Након усвајања предложеног дневног реда прве седнице, изабани су председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине и потпредседници, именован је генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине и изабрани су председник и чланови Одбора за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине.

За председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабран је Иштван Пастор. Након избора, председник Пастор је пред посланицима положио заклетву са следећим текстом:  

„Заклињем се да ћу поштовати Устав и закон Републике Србије, Статут Аутономне покрајине Војводине и да ћу дужност председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине обављати савесно, непристрасно и одговорно, руководећи се демократским начелима, интересима грађана и интересима Аутономне покрајине Војводине и да ћу чувати углед Скупштине“.

Potpredsednici

Председник Пастор је на седници честитао свим посланицима верификацију мандата и пожелео им успешан рад. Захвалио се на указаном поверењу и изразио очекивање да ће сарадња међу посланицима и у овом мандату бити добра, као и да ће Скупштина бити ефикасна у свом раду.       

Чланом 13. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и чланом 22. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, утврђено је да приликом сваког конституисања, Скупштина на предлог председника, посебном одлуком утврђује број потпредседника. Скупштина је одлучила да у овом мандату има пет потпредседника. 

За потпредседнике Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрани су: Александра Малетић, Александра Ђанковић, Дамир Зобеница, Немања Завишић и Дејан Чапо.

Потпредседници Скупштине су пре ступања на дужност, на основу члана 27. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, положили пред Скупштином заклетву, након чега им је председник Пастор упутио срдачне честитке и пожелео им успешан рад.

Ištvan Pastor

У наставку заседања, Скупштина је за генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине именовала Николу Бањца, мастер правника из Новог Сада, коме су након именовања такође упућене честитке од стране председника и потпредседника Скупштине.

На крају заседања, Скупштина је донела Одлуку о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине.