12. 11. 2020.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 12. новембар – У Скупштини АП Војводине данас су одржане седнице три скупштинска одбора.

Одбор за буџет и финансије, на својој првој седници у новом скупштинском сазиву, изабрао је Александру Ђанковић за заменицу председника Одбора. Одбор је разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

У уводним излагањима, чланице и чланови Одбора упознати су са најбитнијим елементима извршења буџета. Наглашено је да су укупни приходи остварени на нивоу од чак 99,23 посто, а укупни расходи на нивоу од 95,71 одсто. У дискусији је оцењено да је прошлогодишњи буџет био добро и рационално планиран и реализован, што се између осталог могло видети из података да је извршење буџета било на високом нивоу.

Указано је да је остварена добра реализација буџетских средстава у погледу капиталних инвестиција, улагања у здравствени систем и кроз подршку социјалној заштити у Покрајини, као и да је добро што је такав тренд наставњен и ове године. Након разматрања и усвајања, 

Odbor za budžet i finansije

Одбор предлаже Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

У наставку заседања, Одбор за буџет и финансије размотрио је и прихватио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар-јун 2020. године, као и Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар-септембар 2020. године. Извештаји су сачињени и достављени Скупштини на разматрање у складу са Законом о буџетском систему Републике Србије. На седници је размотрен и усвојен и Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. 

Odbor za propiseОдбор за прописе, на својој првој седници, иазбрао је Кароља Ковача за заменика председника тог одбора. Са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом, Одбор је разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, као и Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Након разматрања, Одбор је мишљења да су наведени предлози у сагласности са покрајинским Статутом и правним системом земље.

Odbor za evropske integracijeОдбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу, на својој првој седници, изабрао је Матију Ковача за заменика председника тог одбора.