17. 12. 2020.Одржана Пета седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад, 17. децембар – У Скупштини АП Војводине данас је одржана Пета седница покрајинског парламента којом је председавао председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор.

Покрајински посланици, већином гласова, усвојили су Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Обим покрајинског буџета износи 75,2 милијарде динара, док је фискални дефицит пројектован у износу од 2,4 милијарде динара, односно 3,4 одсто укупних прихода. Пројектовани буџет за 2021. годину показује да су приоритети економска и развојна политика, заштита животне средине, култура и информисање, пољопривреда и рурални развој, као и здравство. Предлогом буџета за наредну годину за капитална улагања предвиђа се 15,1 милијарда динара.

На данашњој седници усвојена је и Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима. Како је образложено, измене сз настала у циљу стварања услова за ефикаснији и сврсисходнији рад Фонда. Овом скупштинском одлуком Фонд, поред досадашњих, реализује и активности које јачају привредно повезивање и сарадњу Аутономне покрајине Војводине са организацијама, фондацијама, институцијама и локалних заједница Срба у региону. Одлуком се стварају и предуслови за бољу сарадњу Аутономне покрајине Војводине с територијалним заједницама и другим облицима аутономије других држава у оквиру спољне политике Републике Србије, предвиђену Статутом Аутономне покрајине Војводине. 

Покрајински посланици донели су Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи. Разлози за доношење измена Покрајинске скпштинске одлуке о Покрајинској управи садржани су у потреби боље и прецизније организације послова у Покрајинској управи, са циљем да се послови Покрајинске управе воде на целовит начин, са прецизно утврђеним  надлежностима.

На данашњој седници усвојена је и Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Примена Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе од 1. децембра 2016. године, обавезује Аутономну покрајину Војводину да истовремено са усвајањем одлуке о буџету усвоји и кадровски план за буџетску годину. 

У наставку седнице, покрајински посланици усвојили су и сет покрајинских скупштинских одлука које се односе на програме пружања подршке и развоја области пољопривреде и здравства. Усвојене су следеће одлуке:

1.Покрајинска скупштинска одлука о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину; 

2.Покрајинска скупштинска одлука о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

3.Покрајинска скупштинска одлука о годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

4.Покрајинска скупштинска одлука о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години;

5.Покрајинска скупштинска одлука о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години;

6.Покрајинска скупштинска одлука о дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020-2024. године;

7.Покрајинска скупштинска одлука о програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

8.Покрајинска скупштинска одлука о годишњем програму унапређења сточарства у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

9.Покрајинска скупштинска одлука о програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

10.Покрајинска скупштинска одлука о програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

11.Покрајинска скупштинска одлука о програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2021. Годину;

12.Покрајинска скупштинска одлука о посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;

13.Покрајинска скупштинска одлука о програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

14.Покрајинска скупштинска одлука о програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2021. Годину;

15.Покрајинска скупштинска одлука о програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

16.Покрајинска скупштинска одлука о програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

17.Покрајинска скупштинска одлука о програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

18.Покрајинска скупштинска одлука о програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

Покрајински посланици су на данашњој седници донели неколико покрајинских скупштинских одлука о именовањима директора институција чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. За директора Гаранцијског фонда АП Војводине именован је Ђорђе Раковић, за директорку Покрајинског завода за равноправност полова именована је Станислава Малић-Гостовић, док је за директора Педагошког завода Војводине именован Јанош Пушкаш.

У складу са правилима Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе и процедури именовања делегације Републике Србије, Скупштина АП Војводине утврђује Предлог за једног члана и једног заменика члана делегације Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе. За члана делегације Скупштина АП Војводине предложила је покрајинску посланицу Александру Малетић, док је за заменика члана предложен покрајински посланик Матија Ковач.

На крају Пете седнице, Скупштина АП Војводине донела је и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.