23. 02. 2021.Седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

У уторак, 23. фебруара 2021. године, у сали на другом спрату Скупштине АП Војводине са почетком у 14.00 часова, биће одржана 3. седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода;

2.Питања и предлози.

 

Молимо да извештавате