23. 02. 2021.Одржана седница Одбора за пољопривреду

Odbor za poljoprivreduНови Сад, 23. фебруар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој трећој по реду седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. 

Предлогом ове покрајинске скупштинске одлуке дефинисан је износ задужења на нивоу од 700 милиона динара у циљу обезбеђивања несметаног спровођења стратешки важног „Пројекта аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош.“

Odbor za poljoprivreduНакон разматрања, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.