23. 02. 2021.Одржана седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

Odbor za zdravstvoНови Сад, 23. фебруар - Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој трећој по реду седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. 

У уводном образложењу, на седници је указано да су предложене измене техничког карактера, јер је услед дужег трајања епидемиолошке ситуације дошло до потребе за одређеним померањем рокова у реализацији покрајинске скупштинске одлуке.   

Odbor za zdravstvoОдбор је једногласно предложио Скупштини да размотри Предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода.