24. 02. 2021.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 24. фебруар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој четвртој седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Предложене измене су формално техничког карактера и треба да омогуће продужење рокова у вези са задуживањем и реализацијом капиталних расхода. Пролонгирање рокова проузроковано је нарушеном епидемиолошком ситуацијом у протеклих више од годину дана. 

Размотрен је и усвојен Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода којом  је дефинисан износ задужења на нивоу од 700 милиона динара у циљу  обезбеђивања несметаног спровођења стратешки важног „Пројекта аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош.“ На седници је размотрен и усвојен и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини. Одбор предлаже Скупштини да размотри поменуте предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.