24. 02. 2021.Председник Пастор посетио Привредну комору Војводине

Нови Сад, 24. фебруар - У Привредној комори Војводине одржан је састанак председника Привредне коморе Војводине Бошка Вучуревића и председника Скупштине АП Војводине Иштвана Пастора. 

Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор истакао је  том приликом  да је Привредна комора Војводине респектабилна институција која  врло успешно између осталог прати привредне токове и егзактно показује стање и пресек привредних кретања у АП Војводини. Данас је то питање посебно значајно јер смо  у протеклих годину дана  били под утицајем пандемије Ковида 19 која и даље траје. Пандемија је  утицала како на здравље становништва тако и на све токове пословања па и на привредна кретања. Привредна комора  Војводине може својим резултатима  и анализама веома брзо да презентује доносиоцима одлука  информације о привредним токовима који су за нама као и предвиђања. Привредни показатељи у протеклој години указују на пад БДП-а у Републици Србији  за 1, 1 % . Поредећи то са окружењем  је податак  који не забрињава јер  много развијеније привреде бележе бар између 5 и 10 %. То је резултат и примењених мера које су донете  од стране Владе Републике Србије. Подаци привредних кретања у АП Војводини показују да је АП Војводина допринела значајно таквим резултатима – учинак индустрије је 3% већи у односу на претходну годину, а то се посебно односи на прерађивачку индустрију. Примарна пољопривредна производња има веома добар учинак на укупан резултат. Добра је вест да у протеклих годину дана није дошло до пада запослености. Са напретком имунизације остају очекивања да ће се и привредне активности вратити у нормалне токове истако је Пастор истичући да је Привредна комора Војводине и у протеклих годину дана својим активностима била ту да одржи привредну активност и међународну сарадњу путем онлајн конференција.

Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић изразио је задовољство сусретом са председником Скупштине АП Војводине Иштваном Пастором и указао да статистички преглед привредних кретања за 2020. годину- годину коју је обележила пандемија Ковида – 19 показују да је привреда у Републици Србији а самим тим и у АП Војводини постигла завидан резултат. Важно је апострофирати раст индустријске производње у АП Војводини у 2020. која бележи раст од 3 % у односу на претходну годину. Трговина на мало бележи раст од 3, 3 % у односу на претходну годину. Наш спољнотрговински промет је око 12 милијарди евра , а од тога је 6, 1 милијарда извоз . Таквим резултатима допринела је пољопривреда – а резултати показују да се бележи повећање пољопривредне производње 4, 4 % у односу на претходну годину. Највећи извозни пољопривредни производ је кукуруз – 413 милиона евра је извоз што кукуруз сврстава у стратешки извозни производ. Треба апострофирати и извоз соје – извезено је око 90 милона евра. Посебно би хтео да нагласим да је запосленост повећана 2, 2 %  што значи да су се радна места очувала. Уз мере Владе Републике Србије усмерене ка привреди показало се да је привреда изнела последице пандемије Ковида- 19 истако је Вучуревић. 

 

 

 

Састанку са председником Скупштине АП Војводине Иштваном Пастором присуствовали су и секретар Удружења индустрије ПКВ  Зоран Трповски, секретар Удружења услуга ПКВ  Бранислав Мамић и секретар Удружења пољопривреде  ПКВ Младен Петковић који су презентовали активности из ресорних области а усмерене као активности  за помоћ привредницима током пандемије.