26. 02. 2021.Na video konferenciji dogovoren plan nastavka uspešne saradnje Skupštine APV i Narodne skupštine Republike Srpske

Novi Sad, 26. Februar – Na bazi protokola o namerama Skupštine AP Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske iz 2011. godine, Memoranduma o sardadnji službe dva parlamenta iz 2017. godine, kao i Protokola o saradnji AP Vojvodine i Republike Srpske iz 2018. godine, Poslanička grupa prijateljstva i saradnje Skupštine AP Vojvodine sa Narodnom skupštinom Republike Srpske danas je održala video konferenciju na kojoj je zajednički sa partnerima iz Skupštine Republike Srpske, usaglasila i donela Godišnji plan rada za 2021. godinu. 

U okviru plana definisan je i način rada u uslovima aktuelne pandemije izazvane korona virusom. Oslanjajući se na dosadašnje uspešno realizovane, započete i planirane zajedničke aktivnosti, u cilju nastavka saradnje u uslovima pandemije, na obostrano zadovoljstvo pripremljen je Godišnji plan rada za 2021. godinu. Između ostalog,  plan obuhvata saradnju i zajedničke aktivnosti skupštinskih predstavnika, radnih tela i stručnih službi, kao i pružanje snažne podrške razvoju saradnje između lokalnih samouprava, privrednih subjekata, institucija i organizacija u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Ispred Skupštine AP Vojvodine, na konferenciji su učestvovali generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva i saradnje sa Narodnom skupštinom Republike Srpske Aleksandar Zirojević, kao i član predsedništva poslaničke grupe prijateljstva Boris Novaković. Konferenciji je prisustvovao i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić. Narodnu skupštinu Republike Srpske predstavljali su  generalni sekretar Nebojša Zgonjanin i poslanici Srđan Mazalica, Dušica Šolaja i Andreja Dorić.

Naglašeno je i da nas je pandemija naučila da moramo da budemo solidrani, kao i da uspešna realizacija inicijativa i aktivnosti Poslaničke grupe prijateljstva ne bi bila moguća bez bratske i prijateljske podrške Narodne skupštine Republike Srpske. Učesnici su poručili da je pred svima zadatak da nastave kontinuirano da rade na stvaranju sistemskih preduslova za sprovođenje i dalje jačanje saradnje dva parlamenta, jer ona može svima da posluži kao primer dobre prakse saradnje koja se reflektuje u svim oblastima.

Nakon usaglašavanja i donošenja Godišnjeg plana rada za 2021. godinu, koji je u skladu sa  Protokolom o namerama dve skupštine i Memorandumom o saradnji službi dve skupštine, jednoglasno su  prihvaćeni i doneti sledeći zaključci današnjeg sastanka:

1. Podržava se i podstiče stvaranje sistemskih preduslova za formulisanje i sprovođenje politika kojima se osnažuje i unapređuje saradnja između Skupštine AP Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske,  a time i saradnja AP Vojvodine i Republike Srpske;

2. Podržava se i podstiče saradnja između institucija koje su relevantni subjekti u korišćenju finansijskih izvora za realizaciju zajedničkih projekata u okviru programa EU i grantova iz drugih izvora, kako na regionalnom, tako i na lokalnom nivou u AP Vojvodini i Republici Srpskoj;

3. Podržavaju se i podstiču predstavnici lokalnih i regionalnih nivoa vlasti u AP Vojvodini i Republici Srpskoj da svojim angažovanjem pruže podršku za uspostavljanje dobre prakse u svim oblastima saradnje; 

4. Podržava se i podstiče jačanje paralmentarne saradnje kroz realizaciju aktivnosti Poslaničke grupe prijateljstva, kroz razmenu iskustava i produbljivanja saradnje poslanika i radnih tela Skupštine AP Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske, kao i jačanje saradnje stručnih službi Skupštine AP Vojvodine i  Narodne skupštine Republike Srpske.