20. 04. 2021.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za nauku i obrazovanjeНови Сад, 20. април – У Скупштини АП Војводине данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој четвртој по реду седници, утврдио је предлоге одлука о разрешењу и предлоге одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и факултета чији је оснивач АП Војводина. Утврђени су: 

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду,
Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору,
Odbor za nauku i obrazovanjeПредлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду,
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору и
Предлог одлуке о именовању чланова Савета Учитељског факултета на Мађарском наставном језику у Суботици.

Након утврђивања, Одбор доставља Скупштини наведене предлоге ради разматрања и доношења одлука и предлаже Скупштини да их уврсти у предложени дневни ред за наредну седницу Скупштине АП Војводине, заказану за 22. април 2021. године.   

Odbor za upravu i lokalnu samoupravuОдбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој трећој по реду седници, упознао се са Извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2020. годину. На седници је размотрен Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји поменути извештај. Одбор за организацију управе и локалну самоуправу разматрао је и Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2019. годину. У образложењу је истакнуто да је Развојна агенција Војводине у извештајном периоду кроз конкурсне активности пружила значајну подршку пољопривредној политици и руралном развоју, посебно у погледу набавке нове опреме и отварања нових радних места. Одбор је након разматрања предложио Скупштини да размотри и усвоји овај извештај.     

Odbor za urbanizamОдбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој трећој седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24, Суботица – Зрењанин – Ковин. Разлози израде измена и допуна Просторног плана су: побољшање саобраћајних и техничких елемената наведене деонице, дефинисање рационалнијих пројектних решења у односу на елементе пута дате у важећем Просторном плану и подизање безбедности саобраћаја, речено је на седници. Након разматрања, Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу Државног пута првог реда број 24, Суботица – Зрењанин – Ковин.

Odbor za predstavke i predlogeОдбор за представке и предлоге Скупштине АП Војводине се на својој другој по реду седници, упознао са Годишњим извештајем  Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2020. годину. Детаље извештаја у вези са подацима о броју и структури предмета, стањем у појединачним областима, датим препорукама, активностима, организованим и одржаним стручним скуповима у наведеном извештајном периоду, Одбору је представио Покрајински заштитник грађана – омбудсман, проф. др Зоран Павловић са сарадницима. На седници је истакнуто да су упркос пандемији, успешно реализоване активности Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. Између осталог, током 2020. године одржано је више онлајн стручних скупова и конференција на којима су сагледана стања и проблеми у вези са поштовањем и остваривањем различитих права, посебно у новонасталим околностима пандемије и дате су одговарајуће смернице, препоруке и упутства.