21. 04. 2021.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za poljoprivreduНови Сад, 21. април - Уочи седме седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, данас су одржане седнице шест скупштинских одбора. На заједничкој седници, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за пољопривреду, разматрали су Извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2020. годину. Извештај је Одбору представила Снежана Кнежевић, заменица Покрајинског заштитиника грађана – омбудсмана. Након разматрања, Одбор обавештава Скупштину да је обавио расправу о поменутом документу и да се на тај начин ближе упознао са радом и активностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у 2020. години.

Одбор за културу и јавно информисање, на другој по реду седници, размотрио је Предлог да Скупштина Аутономне покрајине Војводине буде предлагач Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, са текстом за Предлог закона. Предлог је на седници Одбора образложила Драгана Милошевић, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Odbor za informisanjeНакон разматрања, Одбор предлаже Скупштини да прихвати да буде предлагач Закона и да утврди Предлог закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца и да га поднесе Народној скупштини Републике Србије.   

У наставку седнице, Одбор је утврдио Предлог листе кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије и доставио га Одбору за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије. Кандидати на предложеној листи су: Милорад Вукашиновић и Горан Ерор. Одбор за културу и јавно информисање упознао се на данашњој седници и са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2020. годину.

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности покрајине, на својој другој по реду седници, разматрао је и једногласно усвојио Предлог да Скупштина Аутономне покрајине Војводине буде предлагач Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, са текстом за предлог закона. Одбор једногласно предлаже Скупштини да прихвати да буде предлагач, да утврди Предлог и да га поднесе Народној скупштини Републике Србије на разматрање и доношење.

Odbor za budžet i finansijeОдбор за буџет и финансије, на својој петој по реду седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака „Најбоље из Војводине“. Предлог је на седници Одбора образложила Илона Пелт, помоћник покрајинског секретара за привреду и туризам. У образложењу је наведено да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака „Најбоље из Војводине“ израђен ради усклађивања са потребама различитих привредних субјеката, предузетника и других заинтересованих лица, као и због боље промоције производа, услуга и манифестација пореклом са подручја АП Војводине. Предложеном покрајинском скупштинском одлуком, знак „Најбоље из Војводине“ је зелено црне боје, а на њему се налази истоимени натпис на ћириличном писму и на енглеском језику. 

Одбор за буџет и финансије је на данашњој седници разматрао и  усвојио три извештаја и то: Годишњи извештај о пословању „Развојне агенције Војводине“ д.о.о. Нови Сад за 2019. годину, Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2020. годину и Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2020. годину.

Odbor za propiseОдбор за прописе, на својој петој по реду седници, разматрао је, са становишта усклађености са покрајинским Статутом и прописима, три предлога и то: Предлог да Скупштина Аутономне покрајине Војводине буде предлагач Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, са текстом за Предлог закона, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака „Најбоље из Војводине“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24, Суботица – Зрењанин – Ковин. Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога у сагласности са Статутом АП Војводине и правним системом земље.