19. 05. 2021.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Odbor za istovetnost propisaНови Сад, 19. мај - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је данас своју 4. седницу. Одбор је на данашњој седници разматрао две покрајинске скупштинске одлуке и утврдио њихову истоветност на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

У питању су: Покрајинска скупштинска одлука о установљавању знака „Најбоље из Војводине“ и Покрајинска скупштинска одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24, Суботица – Зрењанин – Ковин. Odbor za istovetnost propisa