16. 06. 2021.Одржана седница Одбора за прописе

Odbor za propiseНови Сад, 16. јун Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, са становишта усклађености са покрајинском Статутом и правним системом земље разматрао је: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и Извештајем Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, као и амандмане поднете на овај предлог. Такође, размотрен је и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине. Одбор је мишљења да су сви наведени предлози у складу са покрајинским Статутом и правним системом земље, као и да су сви поднети амандмани правно могући.