18. 08. 2021.Održana sednica Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 18. avgust - Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 5. sednicu u aktuelnom sazivu. Odbor je na sednici utvrdio da su tekstovi tri predložene pokrajinske skupštinske odluke na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom istovetni sa originalnim tekstovima na srpskom jezikom. U pitanju su: Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu buceta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu i Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sednice skupštinskih odbora