07. 09. 2021.Одржана седница Одбора за образовање и науку

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 7. септембар - Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, разматрао је и усвојио Предлог одлуке о оснивању Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар. Одбор предлаже Скупштини да размотри овај предлог и да донесе Одлуку. 

У Креативном центру „Хертеленди-Бајић“, смештеном у обновљеном комплексу некадашњег истоименог дворца у селу Бочар код Бечеја, спроводиће се креативни, едукативни и неформални васпитно образовни програми у области природних и друштвених наука намењени деци предшколског узраста и ученицима основних и средњих школа. У плану су и организација образовних и научних скупова, семинара, кампова и радионица, као и реализација различитих научних, културних, истраживачких, спортских, омладинских и туристичких пројеката.

У наставку седнице, Одбор за образовање и науку је утврдио Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета спортa и физичкоg васпитањa у Новом Саду.