09. 09. 2021.Одржана девета седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 09. септембар – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју девету седницу. На почетку седнице, минутом ћутања, покрајински посланици одали су пошту Шандору Егерешију, бившем председнику Скупштине АП Војводине и Зорану Вучевићу, досадашњем члану Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине из реда научних и стручних радника, који су недавно преминули.

Скупштина АП Војводине је на деветој седници донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Други по реду ребаланс покрајинског буџета за 2021. годину утврђен је у износу од 81,36 милијарди динара, што представља повећање за 3,71 милијарду динара у односу на претходни буџет. Ребаланс је донет услед остварених већих прихода од пореза, што је било и очекивано. Буџет се повећава из оног његовог дела који представља највећи потенцијал, а то су порески приходи,  и то приходи од пореза на зараде и од пореза на добит. Ребалнсом су између осталог, предвиђена издвајања за капиталне пројекте пре свега, у областима привреде и водопривреде, здравства, образовања и културе, развоја спорта и социјалне и демографске политике и других приоритета, речено је у образложењу.

Sednica Skupštine VojvodineУ наставку седнице, донета је Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадравском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. У области пољопривреде, водопривреде и шумарства, у циљу усклађивања расположивих износа са новим пројекцијама и потребама у годишњим плановима, донето је пет покрајинских скупштинских одлука, и то:      

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинскe скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години,

Sednica Skupštine VojvodineПокрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, као и Покрајинска скупштинска одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години.

Даље, донета је Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину. Разлог за доношење измена је потреба да се Програмом неонаталног скрининга за 2021. годину услед доношења Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципацији за 2021. годину, којим је рано откривање цистичне фиброзе уврштено у садржај и обим мера превенције и раног откривања болести у области здравствене заштите, усклади број новорођенчади обухваћених Програмом, као и обим средстава потребних за реализацију истог.   

Sednica Skupštine VojvodineСкупштина АП Војводне донела је на својој деветој седници Покрајинску скупштинску одлуку о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи и Одлуку о оснивању Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар. У Креативном центру „Хертеленди-Бајић“, смештеном у обновљеном комплексу некадашњег дворца у селу Бочар код Бечеја, спроводиће се креативни, едукативни и неформални васпитно образовни програми у области природних и друштвених наука намењени деци предшколског узраста и ученицима основних и средњих школа. У плану су и организација образовних и научних скупова, семинара, кампова и радионица, као и реализација различитих научних, културних, истраживачких, спортских, омладинских и туристичких пројеката.

На седници је размотрен и прихваћен Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у периоду јануар – јун 2021. године. У последњем делу седнице донете су Одлука о допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Одлука о именовању члана Савета Факултета спортa и физичкоg васпитањa у Новом Саду.