09. 09. 2021.Održana deveta sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine VojvodineNovi Sad, 09. septembar – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju devetu sednicu. Na početku sednice, minutom ćutanja, pokrajinski poslanici odali su poštu Šandoru Egerešiju, bivšem predsedniku Skupštine AP Vojvodine i Zoranu Vučeviću, dosadašnjem članu Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine iz reda naučnih i stručnih radnika, koji su nedavno preminuli.

Skupština AP Vojvodine je na devetoj sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. Drugi po redu rebalans pokrajinskog budžeta za 2021. godinu utvrđen je u iznosu od 81,36 milijardi dinara, što predstavlja povećanje za 3,71 milijardu dinara u odnosu na prethodni budžet. Rebalans je donet usled ostvarenih većih prihoda od poreza, što je bilo i očekivano. Budžet se povećava iz onog njegovog dela koji predstavlja najveći potencijal, a to su poreski prihodi,  i to prihodi od poreza na zarade i od poreza na dobit. Rebalnsom su između ostalog, predviđena izdvajanja za kapitalne projekte pre svega, u oblastima privrede i vodoprivrede, zdravstva, obrazovanja i kulture, razvoja sporta i socijalne i demografske politike i drugih prioriteta, rečeno je u obrazloženju.

Sednica Skupštine VojvodineU nastavku sednice, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadravskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. U oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u cilju usklađivanja raspoloživih iznosa sa novim projekcijama i potrebama u godišnjim planovima, doneto je pet pokrajinskih skupštinskih odluka, i to:      

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini,

Sednica Skupštine VojvodinePokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, kao i Pokrajinska skupštinska odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

Dalje, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu. Razlog za donošenje izmena je potreba da se Programom neonatalnog skrininga za 2021. godinu usled donošenja Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2021. godinu, kojim je rano otkrivanje cistične fibroze uvršteno u sadržaj i obim mera prevencije i ranog otkrivanja bolesti u oblasti zdravstvene zaštite, uskladi broj novorođenčadi obuhvaćenih Programom, kao i obim sredstava potrebnih za realizaciju istog.   

Sednica Skupštine VojvodineSkupština AP Vojvodne donela je na svojoj devetoj sednici Pokrajinsku skupštinsku odluku o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi i Odluku o osnivanju Kreativnog centra „Hertelendi-Bajić“ Bočar. U Kreativnom centru „Hertelendi-Bajić“, smeštenom u obnovljenom kompleksu nekadašnjeg dvorca u selu Bočar kod Bečeja, sprovodiće se kreativni, edukativni i neformalni vaspitno obrazovni programi u oblasti prirodnih i društvenih nauka namenjeni deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih i srednjih škola. U planu su i organizacija obrazovnih i naučnih skupova, seminara, kampova i radionica, kao i realizacija različitih naučnih, kulturnih, istraživačkih, sportskih, omladinskih i turističkih projekata.

Na sednici je razmotren i prihvaćen Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar – jun 2021. godine. U poslednjem delu sednice donete su Odluka o dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Odluka o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.