05. 10. 2021.Potpredsednik Skupštine APV Aleksandra Maletić na zasedanju Biroa KLRVSE

Višegrad (Mađarska)/Novi Sad, 5. oktobar –  Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Aleksandra Maletić, kao član delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (KLRVSE), učestvuje u radu dvodnevnog zasedanja Biroa KLRVSE, koji se održava u Višegradu, u Mađarskoj. 

Potpredsednik Aleksandra Maletić je u martu 2021. godine, na 40. zasedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, izabrana za potpredsednika Veća regija KLRVSE, čime je postala i član Biroa KRLVSE, operativnog tela u čiji su rad uključeni najviši funkcioneri KRLVSE.

Tokom prvog dana zasedanja u Višegradu, posebnu pažnju članova Biroa izazvao je predlog budžeta Kongresa za period 2022. – 2023. godine i njegova raspodela. Takođe, podneti su izveštaji o održanim lokalnim i regionalnim izborima u Evropi, koje su pratili članovi Kongresa. Članovi Biroa razmatrali su i usvajali i radne planove Komiteta lokalnih i Komiteta regionalnih vlasti.

Drugog dana zasedanja, članovi Biroa KRLVSE razgovarali su o budućem radu, razmatrajući predloge i ideje kojima bi se mogao unaprediti i ojačati rad ove institucije Saveta Evrope.

Zasedanje Biroa Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope održava se u mađarskom gradu Višegradu, u godini u kojoj se obeležava 30. godišnjica postojanja Višegradske grupe. Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska su 1991. godine u ovom gradu oformile političko-ekonomski savez, zasnovan na regionalnoj solidarnosti, svesti o sličnim socijalnim i ekonomskim izazovima i želji za postizanjem zajedničkih ciljeva u evropskoj i spoljnoj politici. 

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti zastupa lokalne i regionalne vlasti 47 država članica Saveta Evrope i predstavlja jedino evropsko telo zaduženo za nadzor nad stanjem lokalne i regionalne demokratije i razvoj lokalne i regionalne samouprave širom Evrope.