28. 10. 2021.Одржана 11. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 28. октобар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 11. седницу, на којој се дискутовало и изјашњавало о 23. тачке усвојеног дневног реда. Данашњој седници је, у оквиру радне посете АП Војводини, присуствовала и делегација Мисије ОЕБС у Србији, коју је предводио шеф Мисије, амбасадор Јан Брату. 

Као прву тачку дневног реда, Скупштина је размотрила Предлог мандатног писма (Уговор о предфинансирању) између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој и донела следеће закључке: 

•   Прихвата се Мандатно писмо ( Уговор о предфинансирању) између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој;

•   Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Мандатно писмо ( Уговор о предфинансирању) између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој.

Sednica Skupštine VojvodineПредмет Мандатног писма је учешће у Пројекту унапређења енергетске ефикасности јавних зграда у Војводини којим би требало да буде обухваћено око 80 јавних зграда на територији покрајине.    

Скупштина је размотрила и усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у периоду јануар - септембар 2021. године. У образложењу је речено да је у извештајном периоду, извршење буџета било добро, економично и рационално, посебно у делу који се односи на приходе од пореза. У првих девет месеци, укупни приходи и примања без пренетих средстава износили су у процентима око 76 одсто, док су расходи остварени на нивоу од око 62 одсто.

Даље, донета је Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“. Наведени резерват има 6900 хектара и подељен је у три целине. Између осталог, Просторним планом се водило рачуна о томе да сваки део овог подручја буде максимално заштићен од штетних утицаја, речено је на седници. 

Sednica Skupštine VojvodineРазмотрено је и усвојено више годишњих извештаја, и то: Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године и Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године,

Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2019. годину и

Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2020. годину,

Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину,

Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2020. годину,

Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2019. годину,

Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2020. годину,

Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2019. годину,

и Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2020. годину,

Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2019. годину и

Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2020. годину,

Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2019. годину и

Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2020. годину.

Sednica Skupštine VojvodineСкупштина је на данашњој седници донела Одлуку о разрешењу Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине и Одлуку о именовању Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине.

Затим, Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и

Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова, као и

Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине и

Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине.