24. 11. 2021.Председник Пастор у посети Вуковарско-сријемској жупанији

Нови Сад/Винковци 24. новембар – Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор боравио је данас у радној посети Вуковарско – сријемској жупанији где је са жупаном Дамиром Деканићем разговарао о јачању и интезивирању сарадње, пре свега у области пројектних активности кроз програме прекограничне сарадње.

На састанку је наглашено да ове две пограничне регије имају заједничке интересе које могу лакше реализовати кроз чврсту сарадњу користећи, као и до сад, велике могућности које пружају IPA фондови, а од којих корист имају грађани, привредне и друге институције.

Председник Пастор је оценио да је сарадња АП Војводине и Вуковарско-сријемске жупаније, која је још 2002. године институционализована потписивањем Протокола о међусобним односима, веома позитиван пример сарадње пограничних регија, те исказао чврсту намеру да се у наредном буџетском периоду INTERREG IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2021-2027, она додатно интензивира и ојача.

„У протеклом периоду АП Војводина и Вуковарско-сријемска жупанија реализовале су више пројеката из области туризма, ванредних ситуација, побољшања пословног окружења кроз едукације кадрова и слично. На конкретним примерима показали смо да, када постоји добра воља и јасна намера, потписани споразуми не остају само на папиру, него служе као основ за унапређење квалитета живота грађана и на корист су наше две земље“, рекао је Пастор.

Он је додао и да, поред наставка сарадње представника Војводинашума и Хрватских шума, треба проширити мрежу партнера, с обзиром на то да се тренутно налазимо на почетку новог буџетског периода за ЕУ фондове, а озбиљност у процесу припреме пројеката опредељује њихову будућност при аплицирању.

Жупан Деканић нагласио је да Вуковарско-сријемска жупанија и АП Војводина имају веома сличне потенцијале, али и проблеме које би могли заједнички решавати кроз чвршћу и јачу сарадњу. Он је као један од проблема навео одлив становништва које би требало привући назад новим развојним и привредним шансама. Деканић је истакао и да Вуковарско-сријемска жупанија жели чврсто и блиско да сарађује са АП Војводином и Републиком Србијом, између осталог и због мањина које живе на једној и другој територији и којима је у интересу добар међурегионални и међудржавни однос.

Председник Пастор и жупан Деканић присуствовали су и састанку представника ЈП „Војводинашуме“ и Хрватске шуме, Управе шума подружница Винковци током којег се разговарало о припреми заједничког пројекта ова два предузећа за пријаву на програм прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска Србија. Састанку је присуствовао и директор „Војводинашума“ Роланд Кокаи.

На састанку су настављени разговори о заједничком пројекату ЈП “Војводинашуме”  и Хрватске шуме, Управа шума подружница Винковци, а у вези са циркуларном економијом. Овај пројекат подразумева отварање сабирно-логистичких центара, комуналних котловница/топлана и ИТ компоненти на локацијама које су у надлежности ових предузећа.

Приликом посете Вуковарско-сријемској жупанији, делегација АП Војводине посетила је и Центар компетенција за истраживање и развој, као и Шумарски музеј у Бошњацима.