25. 11. 2021.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 25. новембар - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 7. седницу у актуелном сазиву. Одбор је на седници утврдио истоветност Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са оригиналним текстом на српском језику.