30. 11. 2021.Одржана дванаеста седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 30. новембар – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју дванаесту седницу у актуелном сазиву. Покрајински посланици су обавили расправу и изјашњавали су се о осам тачака усвојеног дневног реда.

Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Трећим по реду ребалансом, на реалним основама ће се обезбедити додатних око 800 милиона динара неопходних за наставак спровођења поступака и активности у реализацији Пројекта изградње објекта Каменица 3 са центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар), као и за опремање истог недостајућом медицинском и немедицинском опремом, речено је између осталог на седници.

На данашњој седници је донета Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси. Просторним планом се ствара основ за подизање категорије пловног пута реке Тисе, како је утврђено Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године. 

Sednica Skupštine VojvodineТакође, омогућава се пројектовање и извођење радова у циљу унапређења услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси. Реконструкцијом преводнице и повећањем њених капацитета, повољно ће се утицати на превоз великих количина робе између Србије и Мађарске, односно на обим робног промета који се одвија Тисом, речено је на седници.

У наставку седнице, Скупштина АП Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства.

Размотрени су и усвојени: Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године, Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2020. године и Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01. јануар - 31. децембар 2020. године.

Sednica Skupštine VojvodineНа данашњој дванаестој по реду седници, донете су Одлука о допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Одлука о именовању члана Савета Правног факултета у Новом Саду. За члана Савета Правног факултета у Новом Саду из реда представника оснивача, именован је проф. др Слободан Морача из Новог Сада.