30. 11. 2021.Održana dvanaesta sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine VojvodineNovi Sad, 30. novembar – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju dvanaestu sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinski poslanici su obavili raspravu i izjašnjavali su se o osam tačaka usvojenog dnevnog reda.

Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. Trećim po redu rebalansom, na realnim osnovama će se obezbediti dodatnih oko 800 miliona dinara neophodnih za nastavak sprovođenja postupaka i aktivnosti u realizaciji Projekta izgradnje objekta Kamenica 3 sa centrom za uređaj za pozitronsku emisionu tomografiju (PET centar), kao i za opremanje istog nedostajućom medicinskom i nemedicinskom opremom, rečeno je između ostalog na sednici.

Na današnjoj sednici je doneta Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi. Prostornim planom se stvara osnov za podizanje kategorije plovnog puta reke Tise, kako je utvrđeno Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine. 

Sednica Skupštine VojvodineTakođe, omogućava se projektovanje i izvođenje radova u cilju unapređenja uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi. Rekonstrukcijom prevodnice i povećanjem njenih kapaciteta, povoljno će se uticati na prevoz velikih količina robe između Srbije i Mađarske, odnosno na obim robnog prometa koji se odvija Tisom, rečeno je na sednici.

U nastavku sednice, Skupština AP Vojvodine je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva.

Razmotreni su i usvojeni: Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2019. godine, Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2020. godine i Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period 01. januar - 31. decembar 2020. godine.

Sednica Skupštine VojvodineNa današnjoj dvanaestoj po redu sednici, donete su Odluka o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Odluka o imenovanju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Za člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu iz reda predstavnika osnivača, imenovan je prof. dr Slobodan Morača iz Novog Sada.