14. 12. 2021.Одржана седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 14. децембар -  Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 8. седници, разматрао је: 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Седнице скупштинских одбораПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, као и

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Седнице скупштинских одбораЗаконом о здравственој заштити утврђено је да аутономна покрајина може донети посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима. Осам посебних програма здравствене заштите и један програм из области јавног здравља у АП Војводини за 2022. годину сачињени су у сарадњи са сродним институтима и заводима за јавно здравље, у складу са законом. Потребна средства за реализацију наведених програма планирана су у Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. Након разматрања, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри поменуте предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Седнице скупштинских одбораУ наставку седнице, Одбор је размотрио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква. Како је речено у образложењу, нови центар у Белој Цркви ће уз постојеће центре са седиштем у Новом Саду и у Суботици, допринети ефикаснијем обављању социјалне делатности у Покрајини. Одбор је након разматрања предложио Скупштини да размотри предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква у предложеном тексту.

Одбор је на седници једногласно утврдио Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине, као и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине. Такође, утврђени су и Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине и Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине. Одбор ће предложити Скупштини да се предложени дневни ред за наредну седницу Скупштине АП Војводине допуни поменутим предлозима ради њиховог разматрања и доношења одлука.