15. 12. 2021.Одржана Седница Одбора за прописе

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 15. децембар - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 10. седници, размотрио је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, 20 предлога покрајинских скупштинских одлука и један предлог одлуке, који ће се наћи у предлогу дневног реда за наредну седницу Скупштине АП Војводине. У питању су:    

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;

Седнице скупштинских одбораПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарсту у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину ;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;

Седнице скупштинских одбораПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква;

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама;

Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстрене ревизије Завршног рачуна буџета за 2021. годину.

Након што је размотрио предлоге и утврдио одговарајуће правно техничке корекције, Одбор је доставио Скупштини мишљење да је сваки од наведених предлога у сагласности са Статутом АП Војводине и правниом системом земље. 

На седници је размотрено и 28 амандмана које су на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину поднели покрајински посланици. Након разматрања, Одбор је мишљења да је сваки поднети амандман правно могућ.