07. 02. 2022.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 07. фебруар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 11. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

Предложеним ребалансом, нови обим покрајинског буџета утврђен је у износу од 89.144.385.016,73 динара и већи је за 729.537.850,91 динара од првобитно утврђеног обима покрајинског буџета за 2022. годину.

Ребаланс је предложен јер је на дан 31.12.2021. године, евидентирано да је пренети вишак прихода из претходних година већи од износа који је био очекиван приликом планирања овогодишњег буџета. Усклађивањем буџета на више за 729.537.850,91 динара, у истом износу је предложено и смањење планираних средстава од задуживања у земљи, речено је на седници. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.     

Седнице скупштинских одбораОдбор за буџет и финансије је на данашњој седници разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Доношењем наведене покрајинске скупштинске одлуке, омогућиће се ефикасније спровођење мера енергетске ефикасности у око 80 јавних зграда у АП Војводини, речено је у образложењу. Одбор је након разматрања предложио Скупштини да размотри Предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.     

На данашњој седници је једногласно донет и Годишњи програм рада Одбора за буџет и финансије за 2022. годину.