08. 02. 2022.Одржана 14. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 08. фебруар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине на својој 14. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

Ребалансом, нови обим покрајинског буџета утврђен је у износу од 89.144.385.016,73 динара и већи је за 729.537.850,91 динара од првобитно утврђеног обима покрајинског буџета за 2022. годину. Ребаланс је донет јер је на крају претходне календарске године евидентирано да је пренети вишак прихода из претходних година (пренета средства) већи од износа који је био очекиван приликом планирања овогодишњег буџета. Између осталог, ребалансом ће се омогућити да се наставак реализације Пројекта противградне заштите у Војводини финансира из сопствених средстава и да се одустане од планираног задуживања за те намене.

На седници је донета Покрајинска скупштинска одлука о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Предмет задуживања је Пројекат инвестирања у спровођење мера енергетске ефикасности у око 80 јавних зграда на територији АП Војводине. Sednica Skupštine VojvodineЗа реализацију Пројекта обезбеђени су најповољнији услови задуживања које није било могуће обезбедити код комерцијалних банака, речено је на седници. 

У наставку седнице, донета је Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци. 

Просторни план је основа за извођење инфраструктурних радова на поменутим пругама, са циљем да се оне модернизују и да се на њима омогући брже одвијање железничког саобраћаја уз већу сигурност, што ће бити обезбеђено постављањем савремене саобраћајне сигнализације и видео надзора.

На данашњој седници, покрајинска Скупштина је донела Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, а затим и Одлуку о именовању члана Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине. Шипош Тибор, разрешава се дужности члана у Надзорном одбору Гаранцијског фонда АП Војводине. Sednica Skupštine VojvodineЗа члана Надзорног одбора тог фонда именује се Шандор Ороси из Фекетића.

Такође, изгласана је и Одлука о именовању члана Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду. За члана Савета тог факултета именује се Нела Допуђ из Новог Сада. Скупштина је донела и Одлуку о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. За чланове Савета тог факултета именују се: Мира Живковић – Дрезгић из Новог Сада и Бојана Бабин из Фекетића.