01. 06. 2022.Информација са седница скупштинских одбора

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 1. јун – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. Одбор за привреду је на својој 5. седници, разматрао Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2021. годину.

Извештај су члановима Одбора образложили Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Дарко Буљешевић, директор Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад.

Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји наведени извештај. На предлог председника Одбора, на седници је једногласно донет Годишњи програм рада Одбора за привреду.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за представке и предлоге одржао је своју 3. седницу. Чланови Одбора су се на седници упознали са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2021. годину. У претходном периоду, Одбору су поднете две представке за које је утврђено да нису у надлежности Одбора, о чему ће подносиоци представки бити обавештени и упућени на надлежне институције и органе. У наставку седнице, једногласно је донет Годишњи програм рада Одбора за представке и предлоге.

Одбор за равноправност полова одржао је своју 7. седницу. Одбор се упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2021. годину. Посебан акценат стављен је на део извештаја који се односи на стање у области равноправности полова. У дискусији је указано да је Република Србија у току прошле године заокружила нормативни оквир у области равноправности полова, што је оцењено као веома важно и значајно за побољшање стања у овој области. 

Sednice skupštinskih odboraПокрајински заштитник грађана – омбудсман је у извештајном периоду имао читав низ активности. Између осталог, организовао је бројне стручне скупове и тематске конференције, спровео је одговарајућа истраживања и дао одговарајуће препоруке у погледу побољшања стања у области равноправности полова, спречавања родно заснованог насиља, као и подршке породици и маргинализованим групама, речено је на седници. Одбор за равноправност полова је на данашњој седници донео и Годишњи програм рада Одбора за 2022. годину.

На својој 3. седници, Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине упознао се са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2021. годину, о чему ће обавестити Скупштину. На данашњој седници, једногласно је донет и Годишњи програм рада Одбора за културу и јавно информисање за 2022. годину.