02. 06. 2022.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 2. јун - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 7. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Царска Бара“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Обедска Бара“. 

Ради се о заштићеним природним подручјима прве категорије на којима постоји три степена заштите са изузетним природним, туристичким и привредним потенцијалима. Између осталог, у просторним плановима акценат ће бити стављен на заштиту и очување животне средине, као и на даље унапређење ових заштићених подручја. Одбор предлаже Скупштини да размотри предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.