07. 06. 2022.Одржана 15. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine APVНови Сад, 7. јун - Скупштина Аутономне покрајине Војводине на својој 15. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара.“

Доношењем ових покрајинских скупштинских одлука начињен је први корак у изради наведених просторних планова. Правни основ за њихово доношење садржан је у Статуту АП Војводине и Закону о планирању и изградњи. Оба природна резервата су од изузетне важности и значаја са богатим природним, туристичким и привредним потенцијалима, као заштићена природна подручја  прве категорије са чак три степена заштите. Између осталог, у просторним плановима акценат ће бити стављен на заштиту и очување животне средине, као и на даље унапређење ових заштићених подручја, речено је на седници.

У наставку седнице, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине.

Sednica Skupštine APVРазмотрени су и усвојени: Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2021. годину и Извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2021. годину.

У последњем делу седнице, донето је више одлука о именовању чланова савета факултета чији је оснивач АП Војводина.

Одлуком о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, за члана Савета тог факултета из реда представника оснивача именује се Владимир Алексић, магистар физичке културе из Новог Сада. 

Одлуком о именовању члана Савета Академије уметности у Новом Саду, за члана Савета Академије из реда представника оснивача именује се др Драгана Констатнтиновић, ванредни професор Факултета Техничких наука у Новом Саду. 

Одлуком о именовању члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду, за члана Савета тоф факултета из реда представника оснивача именује се др Славко Ракић, доктор наука из области индустријског инжењерства из Новог Сада. 

Sednica Skupštine APVОдлуком о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору, за чланове Савета тог факултета из реда представника оснивача именују се Сања Пајић, дипломирани дизајнер медија у образовању из сомбора и Никола Пајић, дипломирани економиста из Сомбора. 

Одлуком о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици, за члана Савета тог факултета из реда представника оснивача именује се Мира Тумбас, дипломирани грађевински инжењер из Доњег Таванкута.