24. 06. 2022.Седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

У петак, 24. јуна 2022. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 9.30 часова, биће одржана 10. седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ ЗА 2021. ГОДИНУ,

2.ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате