27. 06. 2022.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 27. јун - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 13. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Предложеном покрајинском скупштинском одлуком, укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима утврђују се у износу од 84. 651.804.487,72 динара. Укупни расходи и издаци утврђују се у износу од 75.628.440.985,92 динара. Разлика, односно неутрошена средства износе 9.023.363.501,80 динара. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

У наставку седнице, Одбор је размотрио и усвојио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину, Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2021. годину и Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године.