28. 06. 2022.Одржана 16. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine APVНови Сад, 28. јун - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Покрајинском скупштинском одлуком, утврђени су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима у износу од 84. 651.804.487,72 динара. Укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 75.628.440.985,92 динара. Разлика, односно неутрошена средства износе 9.023.363.501,80 динара. У свом извештају о извршеној ревизији, Државна ревизорска институција је четврти пут заредом дала позитивно мишљење на консолидоване финансијске извештаје завршног рачуна покрајинског буџета, речено је на седници. 

У наставку седнице, Скупштина је размотрила и усвојила: Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину, Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2021. годину и Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године.

Sednica Skupštine APVНа данашњој, 16. по реду седници, Скупштина је разрешила Милана Ковачевића, дужности заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице и Армина Фаркаша, дужности заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Након тога, покрајинска Скупштина је изабрала Слађану Бурсаћ за заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице и Ђорђа Тодорова за заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Након избора, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор честитао је новоизабраним заменицима покрајинских секретара и пожелео им успешан рад.

Sednica Skupštine APVДаље, донета је Одлука о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици. За члана Савета тог факултета из реда оснивача, именује се Имре Керн из Суботице. Такође, донета је и Одлука о измени и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.