02. 08. 2022.Одржана седница Одбора за организацију управе и локалну самоуправу

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 2. август - Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 8. седници, једногласно је дао позитивно мишљење на Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.