29. 08. 2022.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Odbor za propiseНови Сад, 29. август – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице три скупштинска одбора. Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 14. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину. Након разматрања, Одбор у свом извештају Скупштини доставља мишљење да је сваки од размотрених предлога у складу са правним системом Републике Србије и Статутом Аутономне покрајине Војводине.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 10. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

У предложеном другом по реду ребалансу покрајинског буџета у овој години фокус је стављен на повећање средстава за улагања у водопривреду, водоснабдевање, одводњавање и унапређење каналске мреже у Покрајини. Две велике инвестиције у водопривреди обезбедиће техничке могућности за снабдевање водом пољопривредних површина у оквиру два система за наводњавање на више од 20 хиљада хектара, а за те намене предвиђено је 1,13 милијарди динара, као и 143,4 милиона динара за водоснабдевање у Бечеју, Бачкој Тополи, Сенти, Суботици, Инђији и Новом Саду. Повећање средстава предвиђено је и за изградњу и опремање Музеја ловства, уређење и заштиту пољопривредног земљишта и за подршку стручним и саветодавним службама у области пољопривреде, речено је на седници. Одбор у свом извештају једногласно предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке. 

Sednice skupštinskih odboraОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 14. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. Предложеним другим по реду ребалансом у овој години, нови обим буџета износи 95,16 милијарди динара, што је повећање од 5,96 милијарди динара, односно 6,68 одсто. Ребаланс буџета остварен је највећим делом у повећаним приходима од пореза на добит 5,37 милијарди динара, речено је на седници.

Средства капиталног дела буџета већа су за 4,85 милијарди динара и биће распоређена за завршетак важних инвестиционих захвата који су у току и за нове пројекте. У том смислу, фокус је стављен на инвестиције у области водоснабдевања у шест војвођанских локалних самоуправа. Предвиђено је 143,4 милиона динара за водоснабдевање у Бечеју, Бачкој Тополи, Сенти, Суботици, Инђији и Новом Саду. Повећање средстава предвиђено је и за унапређење система за наводњавање на више од 20 хиљада хектара пољопривредних површина као и за улагања у каналску мрежу и системе одводњавања у Покрајини. За реконструкцију старог објекта Каменице 1 у комплексу Института у Сремској Каменици, набавку линеарног акцелератора за Институт за онкологију и за набавку опреме за здравствене установе у АП Војводини планирана су средства у износу од 1,3 милијарде динара. Иако је првобитно било предвиђено задужење од 450 милиона динара код Европске банке за обнову и развој за пројекте унапређења енергетске ефикасности у објектима јавне намене у АП Војводини, у овој години то неће бити учињено пошто још није закључен уговор са ЕБРД, а финансијски потенцијал покрајинског буџета омогућава да се реализација пројекта енергетске ефикасности започне из сопствених средстава. Ребалансом су обухваћена и улагања у одржавање саобраћајница, установа и домова културе, као и за основне и средње школе на територији Покрајине.

Sednice skupštinskih odboraУ наставку седнице, Одбор је разматрао и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.