30. 08. 2022.Одржана 17. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine APVНови Сад, 30. август - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 17. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

Другим по реду ребалансом у овој години, нови обим буџета утврђен је у износу од 95,16 милијарди динара, што је повећање од 5,96 милијарди динара, односно за 6,68 посто. До ребаланса је највећим делом дошло услед повећаних прихода од пореза на добит, речено је у образложењу на седници. Средства капиталног дела буџета увећана су за 4,85 милијарди динара и биће искоришћена за завршетак важних започетих инвестиција, као и за нове пројекте. 

Фокус је стављен на већа улагања у водопривреду, водоснабдевање, одводњавање и побољшање каналске мреже у Покрајини. У том смислу, две велике инвестиције у водопривреди обезбедиће техничке могућности за снабдевање водом пољопривредних површина у оквиру два система за наводњавање на више од 20 хиљада хектара, а за те намене предвиђено је 1,13 милијарди динара. 

Sednica Skupštine APVДаље, 143,4 милиона динара опредељено је за решавање питања водоснабдевања у Бечеју, Бачкој Тополи, Сенти, Суботици, Инђији и у Новом Саду. Повећање средстава предвиђено је и за изградњу и опремање Музеја ловства, уређење и заштиту пољопривредног земљишта и за подршку стручним и саветодавним службама у области пољопривреде. 

За реконструкцију старог објекта Каменице 1 у оквиру Института у Сремској Каменици, набавку линеарног акцелератора за потребе Института за онкологију и за набавку опреме за здравствене установе у АП Војводини опредељено је 1,3 милијарде динара. 

Финансијски потенцијал Покрајинског буџета омогућиће да се реализација Пројекта унапређења енергетске ефикасности у објектима јавне намене у АП Војводини започне из сопствених средстава, а не путем задуживања код Европске банке за обнову и развој како је то првобитно било планирано. 

За одржавање саобраћајница на територији града Новог Сада опредељено је 800 милиона динара, док је за реконструкцију локалног пута од Стапара до Сивца предвиђено 170 милиона динара. Средства у износу од 534 милиона динара намењена су за техничко-технолошко опремање Радио-телевизије Војводине што ће омогућити потпуно пресељење запослених из старог објекта у новоизграђени објекат на Мишелуку у Сремској Каменици. Ребалансом су обухваћена и улагања у установе и домове културе, основне и средње школе. За завршетак адаптације, реконструкције и доградње Народног позоришта у Суботици опредељена су средства у износу од 274 милиона динара.

Sednica Skupštine APVНакон Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Скупштина АП Војводине донела је и  Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години и Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину. На седници је донета и Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.